Copyright

 

Copyright © Karki spol. s r.o.. Všetky práva vyhradené!

Obsah tohto webu je duševným vlastníctvom spoločnosti Karki spol. s r.o. a je chránený v zmysle Autorského zákona č. 383/1997 Zb. v znení neskorších predpisov a príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Obsahom webu sa rozumie grafický vzhľad - dizajn, obsahová platforma, logická štruktúra, textový i obrazový materiál a všetky ďalšie informácie a náležitosti webu.

Publikovanie resp. ďalšie šírenie časti alebo celého obsahu tohto webu akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Karki spol. s r.o. je výslovne zakázané bez ohľadu na uvedenie či neuvedenie zdroja.

Spoločnosť Karki spol. s r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek vzniknuté priame, nepriame, súvisiace alebo následné škody, straty, resp. iné výdavky spojené s nepovoleným použitím časti alebo celého obsahu tohto webu.

Spoločnosť Karki spol. s r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za odkazy na externé weby a ich obsah.